Формуляр за отказ

С настоящето уведомявам, че се отказвам от сключения с мен договор за покупката на следните стоки.

По тази банкова сметка ще ви бъде възстановена сумата. Проверете внимателно дали е въведена вярно.