Правила и общи условия за участие в томбола 10 години Молив.BG

1. Организатор: НК Софтуер ООД, ЕИК: 202917868. Стара Загора, ул. Страцин 7. Адрес на управление: Бургас, ул. Дебелт 14.

2. Лице за контакт: Димитър Караиванов, 0888 791 880

3. Награди:

    • Дървен Куклен театър - Melissa & Doug
    • Конструктор LEGO Movie Корабът на сладък хаос - 502 части
    • Забавният Зайо-Байо WINFUN
    • Карнавален Костюм Принцесата на морето - Rubies [Halloween]
    • Хеликоптер Streak с RC управление – Revell
    • Сглобяем модел самолет 72 части Boeing 737-8 Dreamliner, 1:144 – Revell
    • Детска раница с повод калинка 2 л. - LittleLife
    • Камион с дистанционно управление – Revell
    • Тоалетен Несесер Gabol – Nice
    • Цилиндричен Несесер Real Madrid FC

    • 3x1 Подаръчни кутии с бисквити и плюшена играчка

4. Срок:  01.07.2022 – 20.07.2022

5. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия

6. Томболата се провежда единствено и само на сайта moliv.bg и представлява извършване на стандартна регистрация на акаунт в потребителската система

7. За регистрацията не се дължи заплащане. Не се изисква потребителят да има поръчки или покупки, както и ако има такива, не е от значение техният статус: в обработка, изпълнени, върнати, отказани

8. За регистрацията и участие в томболата се изискват следните лични данни: име, телефонен номер, e-mail адрес. Основание за събиране, обработка и съхранение може да видите в нашата Декларация за събиране, обработка и съхранение на лични данни, достъпна на сайта moliv.bg

9. С извършване на регистрация, потребителят изрично се съгласява с условията, при които регистрацията е възможна – достъпни на самата форма за регистрация

10. Регистрацията става само онлайн на сайта moliv.bg, не е свързана с допълнителна комуникация, изпращане или приемане на данни на физически носители, куриерски или други разходи

11. След регистрация, потребителят получава електронно писмо, което удостоверява регистрацията и е достатъчно условие за участие в томболата. Ако такова писмо не бъде получено, потребителят трябва да се свърже със сътрудник на moliv.bg по e-mail или телефон. Ако потребителят е избрал платен начин за комуникация, то разходите са за негова сметка

12. Тегленето ще се извърши на 21.07.2022 в живо предаване във Facebook страницата на Молив.BG

13. Всички печеливши ще бъдат информирани по e-mail и сътрудник на moliv.bg ще се свърже с всеки по телефон за уточняване на мястото и срока за получаване на наградата, но не по късно от 60 календарни дни след тегленето на томболата

14. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което се е регистрирало по всички условия на томболата.

15. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.

16. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

17. В случай, че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си.

18. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други ценности.

19. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите

20. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си www.moliv.bg , в следните случаи: при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятства коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия; при започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД; при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни; в други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

21. Участниците могат да поставят своите въпроси във връзка с томболата писмено на следния адрес на електронна поща: info@moliv.bg. Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия

22. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло

23. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на томболата между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.