Проект: BG-RRP-3.005-4058-C01 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“

Проект: BG-RRP-3.005-4058-C01 „Решения в областта…

Дата: 31.07.2028

Сподели:

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-4058-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Предвидено е маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама и изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.
 
Краен получател: НК СОФТУЕР ООД
 
Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 10.07.2023 г.
Край: 10.07.2024 г.


Още новини